Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΣΧΙΣΤΟ)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα: Ι) Προστασία του Σπήλαιου Σχιστού όρους Αιγάλεω
ΙΙ) Ματαίωση αδειοδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στον περιβάλλοντα χώρο του σπηλαίου


1α) Θέση: Το Ανώνυμο Σπήλαιο Σχιστού Αιγάλεω βρίσκεται στις νοτιοδυτικές κλιτύες της κορυφής Κούκος (463 μ.) του όρους Αιγάλεω, στη θέση «Λακκώματα», σε υψόμετρο 250 μ. περίπου. Στις νότιες υπώρειες των κλιτύων αυτών και σε απόσταση περίπου 500 μ. από το σπήλαιο, βρίσκεται το ΒΙΟΠΑ Σχιστού. Δυτικά της εισόδου του σπηλαίου, σε μικρή απόσταση και σε άμεση οπτική επαφή, βρίσκεται ανενεργό λατομείο στο οποίο γίνονται εργασίες επίχωσης φωσφόγυψου.